Als opgeleid coach en instructrice ben ik al enige tijd actief om de Nederlandse Gebarentaal onder de aandacht te brengen, dit doe ik op professionele basis.

Door het organiseren van een Workshop of Cursus hoop ik mijn enthousiasme voor de Nederlandse Gebarentaal op anderen over te kunnen brengen. 

Tijdens deze activiteiten leren wij o.a. over de Dovencultuur en Hulpmiddelen maar zijn wij vooral actief aan de slag met het leren van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het Vingerspellen, Kennismaken, Naamgebaar maar krijgt u ook tips over hoe een kort gesprek gevoerd kan worden.

Daarnaast geef ik ook Presentaties of Lezingen die een meer informatieve inhoud hebben.

Ik hoop met u kennis te kunnen maken tijdens één van deze activiteiten.

 

Jacqueline M. Damen